Metallisch goud heeft een gele glanzende kleur. Zeer fijn verdeeld kan het ook andere kleuren zoals zwart of donkerpaars aannemen. Van alle bekende metalen die bij kamertemperatuur vast zijn, is goud, na lood, het makkelijkst te buigen en te vervormen. Een blokje goud van 1 gram (een kubusje met zijden van 3,73 mm) kan worden geplet en gewalst tot een plaat bladgoud met een oppervlakte van 1 vierkante meter. Bladgoud kan gelijmd worden op voorwerpen waardoor ze verguld worden. Het is tevens mogelijk om goud door middel van elektrolyse op voorwerpen aan te brengen.Goud is een zeer goede elektrische en thermische geleider en vrijwel inert. De dichtheid van goud (19.320 kg/m3) is bijna tweemaal zo groot als die van lood (11.300 kg/m3).

Goud is een scheikundig element met symbool Au (aurum) en atoomnummer 79. Het is een geel metalliek overgangsmetaal. Het is al sinds de stroomculturen (Nabije Oosten van 3500 v.Chr. tot 800 v.Chr.) zeer gewaardeerd en is roestvrij, daarom wordt goud soms “de koning der metalen” genoemd.

Goud behoort tot de edelmetalen en is een dicht maar zacht metaal, net iets harder dan zink. Voor het gebruikt kan worden, moet het gezuiverd worden en voor de meeste doeleinden wordt het gelegeerd met andere materialen om het harder te maken. De zuiverheid van goud voor sieraden wordt gemeten in karaat; zuiver goud is 24 karaat. Veel voorkomende zuiverheidsgraden in Nederland zijn 14 karaat (58,3% goud), 18 karaat (75%) en 22 karaat (91,7%).

Goud wordt al lange tijd als waardevol metaal gezien. In Egyptische hiërogliefen van de 26e eeuw v.Chr. wordt al melding gemaakt van goud als betaalmiddel. Tot ongeveer halverwege de 20e eeuw na Chr. werd goud nog veelvuldig gebruikt voor munten.

In de oudheid was goud niet alleen bekend als waardevol, maar ging er ook magie van uit en stond het symbool voor zuiverheid. Alchemisten zijn lange tijd op zoek geweest naar de steen der wijzen, om andere materialen te transformeren in goud. Dat zij daar nooit in zijn geslaagd, is vanuit de huidige inzichten over de opbouw van atomen goed te verklaren.

In de 19e eeuw zijn er vooral in de Verenigde Staten en Australië veel rijke goudbronnen ontdekt, hetgeen leidde tot goldrushes. Bekende voorbeelden zijn de Californische goldrush en de Goldrush van Klondike.

Het symbool van goud Au is de afkorting van het Latijnse aurum. De naam goud is afgeleid van de Indo-europese wortel ĝhel- waarvan ook geel afkomstig is.

Metallisch goud heeft een gele glanzende kleur. Zeer fijn verdeeld kan het ook andere kleuren zoals zwart of donkerpaars aannemen. Van alle bekende metalen die bij kamertemperatuur vast zijn, is goud, na lood, het makkelijkst te buigen en te vervormen. Een blokje goud van 1 gram (een kubusje met zijden van 3,73 mm) kan worden geplet en gewalst tot een plaat bladgoud met een oppervlakte van 1 vierkante meter. Bladgoud kan gelijmd worden op voorwerpen waardoor ze verguld worden. Het is tevens mogelijk om goud door middel van elektrolyse op voorwerpen aan te brengen.

Goud is een zeer goede elektrische en thermische geleider en vrijwel inert. De dichtheid van goud (19.320 kg/m3) is bijna tweemaal zo groot als die van lood (11.300 kg/m3).

Wat is goud?

Goud behoort tot de zogeheten edelmetalen. Scheikundig gezien zijn edelmetalen, metalen die niet onderhevig zijn aan oxidatie of zuur. Dit veroorzaakt ook de duurzaamheid van deze metalen. Binnen deze categorie edelmetalen is heeft goud weer uitzonderlijke duurzame eigenschappen.

Daarbij zijn er nog meer eigenschappen die goud typeren:
–       Geleiding; goud heeft een zeer goede geleiding voor warmte en elektriciteit.
–       Kleur; de gele kleur van goud is bijzonder ten opzichte van de veelal grijskleurige en witte edelmetalen.
–       Zacht; goud is het best vervormbaar van alle metalen.
–       Reflecteert licht; goud is een goede reflector van licht.
–       Vertrouwen; door de eeuwen heen heeft goed zijn vertrouwen bewezen.
–       Schaars;

Het kookpunt van goud is 2855,88° C en het smeltpunt is 1063,85° C. De dichtheid van goud is 19.320 kg/dm3. Dit houdt in dat 1 dm3 goud een massa heeft van 19.320 kg. Een melkpak gevuld met goud weegt dan ruim 19 kg. Een ander opvallende eigenschap is dat 1 gram goud gewalst kan worden tot een plaat bladgoud van 1 vierkante meter. Hierdoor is goud ook uitstekend geschikt om gebruikt te worden om voorwerpen/sieraden verguld te maken.

De zuiverheid van goud kan worden aangegeven in karaat en in duizendste delen. Fijn (puur) goud is 24 karaat of 999.9. Niet fijn goud wordt aangegeven in delen van 24 of in duizendste. Zo is 18 karaat dan 18e deel van 24, dit is 75% fijn goud. In duizendste is dit .750.

Hierbij kan de volgende berekenwijze gehanteerd worden:

Percentage goud = (karaat goud/24) * 100

Karaat goud = 24 * (percentage goud / 100)

Veel gouden sieraden en gouden munten bestaan voor een deel uit andere (edel)metalen. In veel gevallen is dit zilver of koper. Hierdoor wordt het minder zacht, maar zijn er ook mogelijkheden om de kleur te bewerken. Witgoud is bijvoorbeeld een vermenging van goud en nikkel of palladium. Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van (de duurdere variant) palladium.

Roodgoud wordt gecreëerd door koper aan het goud toe te voegen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de Zuid Afrikaanse Krugerrand. Deze bestaat voor ruim 91% uit goud en verder uit koper. Dit zorgt voor een duidelijke rode tint.

Goud

Goudprijs